Đăng ký sửa đổi tên /địa chỉ

1. Cơ sở pháp lý: 
Nghị định 78/2015/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn:
Theo quy định hiện nay:

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 quy định:

Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quy định các thông tin thay đổi đăng ký thuế như: địa chỉ nhận thông báo thuế,đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng... thì doanh nghiệp làm theo mẫu và nộp tại Sở kế hoạch đầu tư chứ không nộp theo mẫu 08/MST tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp như trước đây. Quy định này có hiệu lực từ 01/12/2015.

Kể từ ngày 01/12/2015 Chi cục thuế các quận huyện không còn nhận mẫu 08 của doanh nghiệp. Thay vào đó, doanh nghiệp phải làm mẫu PL I-15 nộp cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư. Nộp mẫu PL I-15 (thay thế Mẫu 08/MST) để thông báo tài khoản ngân hàng

Quy trình đi nộp mẫu PL I-15
- Mẫu PL I-15: 2 bản

- Giấy ủy quyền (mẫu của Sở KHĐT, ghi rõ là: Liên hệ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả)

- 01 CMND photo (cầm theo bản gốc để đối chiếu); 01 bìa nhựa để bỏ giấy tờ vào đó.

- Sau 5 ngày nhận kết quả

Lưu ý: Do cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh đã liên thông về thông tin công ty, nên các doanh nghiệp chỉ phải nộp ở Phòng đăng ký kinh doanh mà không cần nộp ở cơ quan thuế.

Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-15)

Chat