Lào

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI LÀO

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những thông tin sau

 1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả kiểu dáng
 3. Tên của kiểu dáng (thể hiện đối tượng cần đăng ký)
 4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn nếu là đơn có xin hưởng quyền ưu tiên.

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những tài liệu sau

 1. Bản gốc Giấy Uỷ Quyền có công chứng
 2. Bản gốc Giấy xác nhận việc chuyển nhượng nếu người nộp đơn không phải là tác giả kiểu dáng
 3. Bản mô tả chi tiết
 4. 07 bộ hình vẽ/ảnh chụp minh hoạ cho kiểu dáng. Tất cả các hình vẽ/ảnh chụp phải có cùng tỷ lệ và được thể hiện trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm). Số lượng hình vẽ/ảnh chụp trong 01 bộ phải đủ để có thể thể hiện được kiểu dáng (kiểu dáng nhìn từ các phía khác nhau như: phía trên, bên trái, bên phải, phía trước, phía sau, và hình ảnh tổng thể của kiểu dáng)
 5. Bản sao có xác nhận của đơn/tài liệu ưu tiên.

Những điểm cần lưu ý

 1. Các tài liệu nộp đơn phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và bản dịch tiếng Lào phải được bổ sung trong thời hạn là 03 tháng tính từ ngày nộp đơn
 2. Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris là 06 tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên
 3. Thời gian từ khi nộp đơn cho đến khi cấp bằng là 06 tháng
 4. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 05 năm và có thể gia hạn thêm 02 lần liên tiếp
Chat