Myanmar

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI MYANMAR

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những thông tin sau

 1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 2. Bản mô tả nhãn hiệu, ý nghĩa, màu sắc và phần dịch và phiên âm của các chữ nước ngoài nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài
 3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn hiệu này và phân loại các hàng hoá/dịch vụ đó thành các nhóm theo Bảng phân loại Quốc tế (nếu biết).

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những tài liệu sau

 1. Giấy uỷ quyền đặc biệt, được công chứng, xác nhận và chứng thực bởi Đại sứ quán/ Lãnh sự quán/ Phó lãnh sự quán hoặc đại diện của Chính phủ Liên hiệp Myanma ở nước người nộp đơn. (Xin hãy điền vào mẫu Trần & Trần cung cấp)
 2. Bản tuyên bố về quyền sở hữu Nhãn hiệu do người ký giấy ủy quyền đặc biệt ký
 3. Hai mươi (20) mẫu Nhãn hiệu (kích thước không quá 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 15mm x 15mm)
 4. Đơn xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của người nộp đơn nếu xin hưởng quyền ưu tiên

Những điểm cần lưu ý

 1. Ở Myanma, cho đến nay vẫn chưa có luật về nhãn hiệu, nên ngay sau khi hoàn tất việc đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu Nhãn hiệu cần tiến hành làm “Cautionary Notice” – Thông báo khuyến cáo về Nhãn hiệu của mình trên báo chí của Myanma. Mặc dù việc này là không bắt buộc, nhưng có tác dụng thông báo đến dân chúng về quyền sở hữu nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đó. Ngoài ra, điều này còn giúp cảnh báo các bên có ý định xâm phạm không được vi phạm quyền nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu
 2. Một đơn đăng ký Nhãn hiệu có thể dùng để đăng ký cho một Nhãn hiệu với một hoặc nhiều nhóm hàng hoá/dịch vụ khác nhau tại Myanmar
 3. Sau khoảng 4-6 tuần kể từ ngày nộp đơn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 4. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần gia hạn 3 năm một lần.
Chat