Lào

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI LÀO

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những thông tin sau

 1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn
 2. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
 3. Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích và chỉ số phân loại sáng chế
 4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn nếu là đơn xin hưởng quyền ưu tiên
 5. Số đơn quốc tế và số công bố đơn quốc tế nếu là đơn PCT.

Xin vui lòng cung cấp cho Trần & Trần những tài liệu sau

 1. Bản gốc Giấy Uỷ Quyền có công chứng (xin hãy điền vào mẫu do Trần & Trần cung cấp).
 2. Bản gốc Giấy xác nhận việc chuyển nhượng (xin hãy điền vào mẫu do Trân & Trần cung cấp) nếu người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích
 3. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần Yêu cầu bảo hộ, phần tóm tắt và hình vẽ minh hoạ (nếu có)
 4. Báo cáo Kết quả Tra cứu Sáng chế của bất kỳ một cơ quan tra cứu sáng chế nước ngoài hay một tổ chức quốc tế có liên quan nào để làm cơ sở cho Cơ quan Đăng ký của Lào trong quá trình xét nghiệm đơn (nếu có).

Những điểm cần lưu ý

 1. Nếu hồ sơ không có Báo cáo Kết quả Tra cứu thì người nộp đơn sẽ phải nộp phí tra cứu cho Cơ quan Đăng ký của Lào để họ trực tiếp làm việc với cơ quan tra cứu sáng chế nước ngoài hay một tổ chức quốc tế có liên quan
 2. Thời hạn tối đa để nộp muộn các tài liệu nộp đơn trong thời hạn là 90 ngày tính từ ngày nộp đơn
 3. Các tài liệu nộp đơn nên được lập bằng tiếng Anh. Nếu dùng ngôn ngữ địa phương của người nộp đơn cần phải bổ sung bản dịch  ra tiếng Lào trong thời hạn 90 ngày tính từ ngày nộp đơn
 4. Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris là 12 tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên
 5. Thời gian tính từ khi nộp đơn cho đến khi cấp bằng là 50 tháng đối với sáng chế hoặc 12 tháng đối với giải pháp hữu ích
 6. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế là 20 năm và của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 07 năm tính từ ngày nộp đơn.
Chat